informacja o umowach kupna sprzedaży samochody / auta , mieszkania / nieruchomości


Umowa kupna sprzedaży

Wzór umowy kupna sprzedaży auta, mieszkania i inne gotowe druki.

Umowa kupna sprzedaży

Umowa kupna/sprzedaży

Zgraj na swój dysk twardy (prawy przycisk myszy i "zapisz jako")

Ściagnij: Umowa kupna sprzedaży samochodu

Ściągnij: Umowa kupna sprzedazy mieszkania

 

 

Przy kupnie lub sprzedaży samochodu warto wykorzystać gotowe formularze umowy dostępne w Internecie, także w naszym serwisie.

Umowa kupna sprzedaży samochodu musi zawierać m.in. pełne dane kupującego i sprzedającego, dokładny opis przedmiotu sprzedaży (czyli pojazdu), oświadczenie sprzedającego, że samochód jest wolny od wad prawnych, czyli że nikt nie ma do niego prawa oraz nie będzie takowych rościł w przyszłości, oczywiście umowną wartość pojazdu, zasady przekazania należności za samochód (gotówka, przelew) oraz oświadczenie kupującego, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.

Kupno czy sprzedaż mieszkania nie jest już taka prosta, ponieważ strony transakcji mogą same podpisać jedynie wstępną umowę kupna / sprzedaży nieruchomości, a ta właściwą należy podpisać już w obecności notariusza.

W umowie przedwstępnej musza znaleźć się oczywiście pełne dane obu stron transakcji, dokładny opis przedmiotu umowy (mieszkania, domu, działki) wraz z jego adresem, ustalona cena i warunki przekazania należności sprzedającemu przez kupującego.

Obydwie umowy, zarówno kupna sprzedaży samochodu czy mieszkania sporządza się w dwu jednobrzmiących kopiach, po jednej dla każdej ze stron.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przeczytaj także ciekawe artykuły na innych interesujących stronach:
Wiersze dla taty życzenia urodzinowe i imieninowe. Cholesterol jak obniżyć jego podwyższony poziom. Instalacje gazowe samochodowe oraz domowe.